Sharpe Ratio


Di Malaysia sahaja, kite mempunyai lebih daripada 350 dana Unit Trust (Amanah Saham) yang terbahagi kepada beberapa kategori mengikut klasifikasi dana, antara nama kategori dana yang biasa kite dengar:

– Equity Fund
– Balanced Fund
– Bond Fund

Bagi setiap kategori dana, bagaimana nak tentukan dana yang mana satu lebih baik dari dana yang lain Continue reading “Sharpe Ratio”