Penafian [Disclaimer]

Maklumat yang terkandung dalam laman web ini hanya untuk maklumat umum dan ia tidak mengambil kira keadaan tertentu pelabur. Selanjutnya, kandungan laman web ini tidak dianggap sebagai tawaran untuk menjual atau meminta sebarang tawaran untuk membeli dana unit amanah oleh sesiapa sahaja di mana-mana bidang kuasa lain. Dana unit amanah yang terdapat dalam laman web ini bertujuan untuk disediakan di Malaysia dan kepada mana-mana orang di Malaysia sahaja.

Kami menasihati anda untuk membaca dan memahami kandungan Prospektus dan Prospektus Tambahan yang berkaitan (jika ada) yang telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti sebelum membuat pelaburan. Anda boleh mendapatkan Prospektus elektronik dan Prospektus Tambahan Elektronik (jika ada) dari laman web eUnittrust.com.my atau Prospektus yang dicetak dan Prospektus Tambahan (jika ada) dari pejabat perniagaan Phillip Mutual Berhad atau dari ejen sah kami. Kami juga menasihati anda untuk membaca dan memahami kandungan Penyata Pendedahan Risiko Pembiayaan Pinjaman Unit Amanah sebelum membuat keputusan untuk meminjam untuk membeli unit dan terma dan syarat lain yang dinyatakan di sini.

Sila pertimbangkan sebarang risiko melabur dalam dana unit amanah. Kami juga mengesyorkan anda untuk mempertimbangkan semua yuran dan caj yang terlibat sebelum melabur dalam dana unit amanah yang berkaitan. Harga unit dan agihan yang dibuat, jika ada, boleh turun dan naik. Prestasi masa lalu dana unit amanah tidak seharusnya menjadi petunjuk untuk prestasi masa depannya. Sebarang terbitan unit yang berkaitan dengan Prospektus hanya akan dibuat setelah penerimaan Borang Induk Dana yang lengkap, dan / permintaan untuk sebarang urusniaga dan selepas pembayaran yang diterima oleh Phillip Mutual Berhad. Tiada dana amanah saham akan dikeluarkan berdasarkan prospektus elektronik selepas tarikh luput.