Akaun Emas Bank Muamalat – Muamalat Gold-i (MGi)

Ini sememangnya berita baik yang dinanti-nanti kan! Bank Muamalat baru-baru ini melancarkan dua produk berkaitan emas:

  1. Muamalat Gold-i Account
  2. Muamalat Gold-i Physical

Perbincangan tulisan ini lebih fokus kepada produk pertama iaitu Muamalat Gold-i Account.

Sekarang, selain Kuwait Finance House dan Al-Rajhi Bank, Bank Muamalat pon dah ade Akaun Emas. Saya sendiri telah mengambil sedikit masa untuk meneliti Terma & Syarat, Risalah Pendedahan Produk, FAQ dan juga Brochure.

Beberapa soalan telah diajukan kepada pihak Bank Muamalat dan dan pihak Bank telah memberi respon yang baik

Akaun emas Muamalat Gold-i ini sesuai dijadikan sebahagian daripada portfolio pelaburan kerana pelabur tidak perlu risau tentang kos simpanan; nak beli peti besi, nak sewa peti besi dan sebagainya.

 

Jika Kamu Bersyukur

M.K. Anwar Rangkuti, AFPM
|| Chief Digital Curator,  SolidusDenarius.com
|| Supreme Content Commander,  TuanPenasihat.com
|| Licensed Financial Planner #eCMSRL/B6984/2016
|| Ejen Pemasaran Online SSPN-i #000006093
|| FIMM UTC #043-0-21048 || FIMM PRC #P-043-0-20218
|| FPAM #015579
|| Tel: +60-12-7700721 [Telegram]

Riba Free Muslim
Riba Free Muslim


One Reply to “Akaun Emas Bank Muamalat – Muamalat Gold-i (MGi)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *