Zakat Amanah Hartanah Bumiputera (AHB)


Saya telah mendapatkan pengesahan daripada pihak Amanah Hartanah Bumiputera (AHB) dan Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan (PPZ) berkenaan hal ini; Adakah Amanah Hartanah Bumiputera membayar zakat keatas dividen DAN modal (simpanan asas) pelabur?

Pihak AHB menyatakan dalam respon mereka melalui email seperti berikut 

Zakat Perniagaan Amanah Hartanah Bumiputera

Seterusnya saya mendapatkan pengesahan dari Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuanemail berikut adalah dirujuk

Pengesahan dari PPZ

Dengan itu sahlah bahawa dividen dan modal pelabur dalam dana Amanah Hartanah Bumiputera (AHB) adalah bersih selepas zakat sepertimana simpanan pendeposit di Tabung Haji.

 

Jika Kamu Bersyukur
M.K. Anwar Rangkuti, AFPM
|| Chief Digital Curator,  SolidusDenarius.com
|| Supreme Content Commander,  TuanPenasihat.com
|| Licensed Financial Planner #eCMSRL/B6984/2016
|| Ejen Pemasaran Online SSPN-i Plus #000006093
|| FIMM UTC #043-0-21048 || FIMM PRC #P-043-0-20218
|| FPAM #015579
|| Tel: +60-12-7700721 [Telegram]

One Reply to “Zakat Amanah Hartanah Bumiputera (AHB)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *